برنامه ریزی تحصیلی و الگوهای آن

تعداد بازدید:۴۶۵
( ۱ )
برنامه ریزی تحصیلی و الگوهای آن

یکی از عوامل اصلی موفقیت در تحصیل ، داشتن برنامه منطقی و منظم است و بهترین برنامه، برنامه ای است که توسط خود فرد و با کمک گرفتن از افراد با تجربه و صاحب نظر طراحی شود. (برنامه هرکس مخصوص خود او و با دیگری متفاوت است.) شما بهترین کسی هستید که می‌توانید ساعات یادگیری‌تان را بشناسید و با توجه به شناختی که از خود دارد این توانایی را دارد که برای خود بهترین برنامه را طراحی کنید. البته اجرای برنامه و روش مطالعه جدید در روزهای اول ممکن است مشکل باشد اما مطمئنا به آن عادت خواهید کرد وطعم شیرین موفقیت را به زودی خواهید چشید.

سه الگوی برنامه ریزی داریم که بر اساس قواعد اساسی و اصولی در برنامه ریزی، برنامه هفتگی کلاس ها و بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی یا آزمون های آزمایشی و... تکمیل می گردد.
سه نوع برنامه ریزی عبارتند از: 
1. برنامه ریزی حجمی: در این نوع برنامه ریزی سرفصل یا تعداد صفحه ای که باید در هر نشست مطالعاتی خوانده شود، مشخص می گردد.
2.برنامه ریزی ساعتی یا زمانی : در این نوع برنامه ریزی ساعت شروع و پایان مطالعه‌ی هر درس در هر نشست مطالعاتی مشخص می گردد.
3.برنامه ریزی ساعتی –  حجمی: که کامل ترین، کاربردی ترین و دقیق ترین نوع برنامه ریزی می باشد. در این نوع برنامه ریزی ساعت شروع و پایان مطالعه‌ی هر درس و سرفصل یا تعداد صفحه ای که باید در هر نشست مطالعاتی خوانده شود، مشخص می گردد.