امتحان

تعداد بازدید:۲۴۳
امتحان

چگونه در ایام امتحانات مطالعه کنیم و طبق چه برنامه ای پیش برویم؟ با نزدیک شدن به ایام امتحانات یک از دغدغه‌های دانش آموزان نحوه مطالعه در این ایام است. تعداد زیاد امتحانات، فاصله کوتاه بین امتحانات، حجم زیاد دروس و... موجب نگرانی و دغدغه دانش آموزان می گردد و ... اولا با تمام این دشواری ها اجازه ندهید که هیچ عاملی شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد. ثانیا ما به شما عزیزان شرایط مطالعه در امتحانات (نحوه مطالعه ، تغذیه ، خواب و ... ) را شرح خواهیم داد تا بتوانید بهترین کارایی و نتیجه را بدست آورید. فراگیران عزیز امتحان جزیی از فرآیند آموزش است، پس آن را عملکرد طبیعی و معمولی آموزش بدانیم و از حساسیت بی مورد نسبت به آن بپرهیزیم. جلسه امتحان دادگاه حسابرسی نیست و امتحان انتقام نیست . هدف امتحان ارزیابی دانسته های شما می باشد نه ندانسته های شما. به خودتان امید دهید و این مطلب را یادآوری کنید که تاکنون از سد امتحانات متعددی   گذشته اید و این بار نیز مانند امتحانات گذشته می توانید این دوران را با توکل به خدا و با موفقیت پشت سر بگذارید.