شروع دوباره

نوروزتان پیروز و زندگیتان بهاری.
نوروز ۱۴۰۲

نوروزتان پیروز و زندگیتان بهاری.

امیدوارم سال ۱۴۰۲ بهترین سال زندگیتان شود، سالی که تنها اشک جاری از چشم هایتان، اشک شوق باشد و سایه حق، سلامت تن، شادی، آرامش و موفقیت همواره، همراه زندگیتان باشد.

ادامه مطلب

بسیار زیبا و آموزنده

فقط به کسی نگوئید چگونه سوار اسب قدرت و...شدید!!! فقط به کسی نگوئید کجا بودید و چگونه به این مقام و منصب رسیدید!!! فقط به کسی نگوئید چه وعده هایی دادید و چگونه ... !!!

ادامه مطلب

اعتماد یا اعتقاد

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادی است و نه بر اعتقادها اعتماد ... اعتقاد داشتن به خدا کافی نیست بلکه باید به او اعتماد داشت اعتماد.

ادامه مطلب

چوب خدا

نه متعصبم و نه سطحی نگر ! اما به چوب خدا و ... بدجور اعتقاد دارم، بدجور! کاش چوب خدا صدا داشت شاید به خودمان می آمدیم.

ادامه مطلب

یاحسین(ع) یا باحسین (ع)

حسین ، برایِ آزادگی جنگید ، تا زیرِ بارِ ظلم و تحمیل و اجبار نرفته باشد. بیایید دیگران را اسیرِ اعتقادات و باورهایِ خودمان نکنیم !

ادامه مطلب

تخصص یا تعهد

دزدی یعنی نداشتن تعهد، تقوا و تخصص و پذیرفتن کاری یا منصبی یا مقامی یا مسئولیتی. دزدی یعنی ... بیایید دزدی نکنیم تا مملکتمان اصلاح شود. بیایید احساس مسولیت و وجدان داشته باشیم.

ادامه مطلب
موفقیت

افتخار

اگر دری بسته شود،  درهایی گشوده می شود. من شکوه آینده ام را در  فراروی خودمی بینم . پس هرگز خود را  با کسی مقایسه نمی کنم و  بر این باورم که توانایی اینکه ازهمه بالاتر روم را دارم من به خود افتخار می‌کنم . به آنچه که هستم و به آنچه که خواهم بود.

ادامه مطلب