نگی که نگفتید!!! - آرشیو

پیشگیری مقدم بر درمان است

جبران ناپذیر و فاجعه بار

از شبکه خبر شنیدم " اومیکرون در کمین است و بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی و... جبران ناپذیر و فاجعه بار خواهد بود." اما بد نیست فاجعه بار و جبران ناپذیر بودن را برای مسئولان و مدیران تعریف کنیم:

ادامه مطلب