موفقیت در تحصیل - آرشیو

روش سه روز یک بار یا دو روز یک بار

روزهای آخر مانده تا کنکور (پس از امتحانات نهایی) را چه کار کنیم؟ ( چه لزومی به جمع بندی وجود دارد و چرا نباید به جای جمع بندی به مطالعه مباحثی بپردازیم که تا کنون آن‌ها را مطالعه نکرده‌ایم؟ روش سه روز یک بار یا دو روز یک بار چگونه است؟ )

ادامه مطلب