مسیر موفقیت در تحصیل و کنکور

چگونه برای کنکور آماده شویم؟ چه کنیم تا دچار فرسودگی تحصیلی و خستگی نمی شویم؟ از چه سالی برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟ مهم ترین گام برای موفقیت در تحصیل و کنکور در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم چیست؟ مسیر موفقیت در تحصیل و کنکور چگونه است و... عزیزانم اگر می خواهید مسیر موفقیت در تحصیل و کنکور را به راحتی و هدفمند طی نمایید، باید اصول زیر را بپذیرید و بر اساس آن تصمیم گرفته و حرکت کنید!!! پس بایید هر کجا هستید و هر وضعیتی دارید، ازهمین الان شروع کنید؟ دانش آموزان عزیز، اگر می خواهید در تحصیل و کنکور موفق شوید باید مسیر زیر را طی نمایید.

برای انسان های بزرگ و موفق بن بستی وجود ندارد، چون بر این باورند که :  یا راهی خواهم یافت  یا راهی خواهم ساخت. رسیدن به موفقیت، بها دارد و بهای آن هم تلاش، پشتکار و جدیت است. موفقیت، سفری است که توشه‌اش، سعی و کوشش مناسب و هدفمند است و موفقیت تحصیلی نیازمند دو چیز است: علاقه و مهارت و کلید طلایی موفقیت تحصیلی و بخصوص موفقیت در کنکور آشنایی با قواعد اساسی در برنامه ریزی صحیح و اصولی و یادگیری مهارت های تحصیلی می باشد. (منظور از مهارتهای تحصیلی فنون و روش های یادگیری موثرمانند : مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان، مهارت ایجاد انگیزه، مهارت مطالعه دروس حفظی و تحلیلی، مهارت تمرکز حواس، مهارت، تکنیک و فنون تست زدن و... است.)

چگونه برای کنکور آماده شویم؟ چه کنیم تا دچار فرسودگی تحصیلی و خستگی نمی شویم؟ از چه سالی برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟ مهم ترین گام برای موفقیت در تحصیل و کنکور در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم چیست؟ مسیر موفقیت در تحصیل و کنکور  چگونه است و...

عزیزانم اگر می خواهید مسیر موفقیت در تحصیل و کنکور را به راحتی و هدفمند طی نمایید، باید اصول زیر را بپذیرید و بر اساس آن تصمیم گرفته و حرکت کنید!!! پس بایید هر کجا هستید و هر وضعیتی دارید، ازهمین الان شروع کنید؟ دانش آموزان عزیز، اگر می خواهید در تحصیل و کنکور موفق شوید باید مسیر زیر را طی نمایید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: موفقیت کنکور مهارت مهارت های تحصیلی مسیر موفقیت