شروع کن

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۲۰:۲۷ کد : ۸۴ شروع دوباره

رمز موفقیت شروع کردن است…

موفقیت ها باتصمیم ها شروع می شوند زیرا تا تصمیمی اتخاذ نشود،تغییری در زندگی رخ نمی دهد…

تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگر شباهتی به گذشته ی ناکام شما ندارد و بدانید که:

فاصله ی رسیدن و نرسیدن فقط یک کلمه ی خواستن است؛

پس “بخواه”

کافیست که بخواهید تا به اهداف مورد علاقه ی خود برسید.

برایتان بهترین ها را آرزومندم…

کلید واژه ها: شروع موفقیت خواستن