یاحسین(ع) یا باحسین (ع)

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۸ کد : ۷۶ شروع دوباره
حسین ، برایِ آزادگی جنگید ، تا زیرِ بارِ ظلم و تحمیل و اجبار نرفته باشد. بیایید دیگران را اسیرِ اعتقادات و باورهایِ خودمان نکنیم !
یاحسین(ع) یا باحسین (ع)

با حسین از یا حسین
یک نقطه کم دارد ولی
با حسین بودن کجا و 
یا حسین گفتن کجا
با حسین و یا حسین
هر دو پر معنا ولی
یا حسین گفتن کجا و
با حسین بودن کجا
می نشست در جانماز 
و یک ساعت گریه می کرد 
و می گفت:
خدایا....مرا ببخش که 
مسیحیان را مسیحی
 و یهودیان را یهودی 
کردم!!!!!
به او گفتند:
آقا این چه حرفی است که 
می گویید؟؟؟
ایشان در پاسخ گفتند:
چون در رفتارم... 
در ظاهرم....
در گفتارم....
در زندگی....
و در تمام مسائل اجتماعی خودم و ... 
طوری رفتار کردم که مسیحیان و یهودیان گفتند:
 اگر اسلام این است ما نخواستیم...
بیایید از همین حالا و اکنون:
کاری به کارِ هم نداشته باشیم !
یکی دیوانه ی اهل بیت است ،
یکی فقط احترام می گذارد ،
یکی هم اعتقادی ندارد !
یکی با شرکت در مراسماتِ مذهبی و هیئت و حرم ، حالش خوب می شود ،
یکی در تنهایی ،
یکی هم جورِ دیگر !
یکی باور دارد ،
یکی باور ندارد !
اعتقاد ، یک مسئله ی کاملا شخصی است ...
کافیست فقط انسان باشیم ،
کافیست در رفتارهایمان افراط نکنیم تا اعتقادمان برای سایرین ، قابلِ احترام باشد ،
کافیست باورهایِ ما موجبِ رنجش و آزارِ هیچ کس نشود .
کمالِ اعتقادِ ما ، به نوعِ رفتار و گفتارِ خودمان وابسته است !
این روزها و این شب ها ، مراقبِ حرف ها و رفتارهایمان باشیم ،
مبادا دلی برنجد و اشکی بریزد و عرش آسمان بلرزد .
حسین ، برایِ آزادگی جنگید ،
تا زیرِ بارِ ظلم و تحمیل و اجبار نرفته باشد.
بیایید دیگران را اسیرِ اعتقادات و باورهایِ خودمان نکنیم !
هیچ آدمی برده ی طرزِ نگرشِ هیچ آدمِ دیگری نیست ،
انسان ها حقِ انتخاب دارند .
خوب باشیم و به جایِ خشونت و تعصب ، انسانیت را گسترش دهیم ،
بدون شک ، غایتِ تمامِ آیین ها رسیدن به کمالِ انسانی ست .
حواسمان باشد ؛
مبادا از دین و ایمان ما ، فقط نام و یاد و خاطره اش بماند !
مبادا در نهایتِ غرور و خود بینی ، مسیر را گم کنیم !
عجب صبری خدا دارد.
خدایا دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید و می دانم:
"کسانی که در مقابل ظلم دیگران سکوت می کنند، خود در آن ظلم شریک هستند.
امام حسین(ع)"

کلید واژه ها: حسین ظلم