اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره (تک ماده) استفاده کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟

اگر دانش آموزی نخواهد از تبصره (تک ماده) استفاده کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟

ممکن است دانش آموز دوره متوسطه دوم تمایلی به استفاده  از قانون تک ماده (تبصره) نداشته باشد و می خواهد خود را برای امتحانات شهریور ماه آماده نماید. در این صورت دانش آموز می تواند با مراجعه به مدرسه خود، درخواستی کتبی مبنی بر شرکت در امتحانات شهریور ماه را داشته باشد. پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه دو حالت پیش می آید:

1. نمره کسب شده در شهریور ماه از نمره خرداد ماه بالاتر است. در این صورت نمره شهریور ماه جایگزین خواهد شد.

2. نمره کسب شده در شهریور ماه از نمره خرداد ماه پایین تر است. در این صورت بالاترین نمره (خردادماه) به ثبت خواهد رسید و دانش آموز می تواند در صورت تمایل از قانون تک ماده استفاده کند.

کلید واژه ها: ماه شهریور ماه امتحانات شهریور ماه نمره شهریور امتحانات شهریور دانش دانش آموز تک تک ماده