تابستان یازدهم به دوازدهم، آزمون های آزمایشی و کنکور

چه کنیم که تابستان خود را با شرایط آرمانی و مطلوب پشت سر بگذاریم؟ با اعتماد به نفس برای یک موفقیت بزرگ در زندگیتون از تابستان امسال استارت را بزنید. شاید اولین قدمی که باید محکم بردارید و استارتی که باید محکم بزنید استارت دوره و مرور دروس دهم و یازدهم و کسب مهارت در تست زدن در تابستان امسال است. اول مهر که وارد پایه دوازدهم می شوید نباید هیچگونه مشکلی از دو پایه قبل داشته باشید.

به نام خدا

در قواعد اساسی در برنامه ریزی صحیح و اصولی و موفقیت در تحصیل: تابستان یازدهم به دوازدهم، آزمون های آزمایشی و کنکور ( pdf زیر) می خوانیم:

سال کنکور و سه دوره طلائی

انتظارات از دانش آموزان پایه یازدهم

وظایف شما در تابستان سال یازدهم

 کنکورهای آزمایشی و پایه یازدهم

چند نکته مهم: کلیدهای طلایی و قوانین موفقیت در تحصیل

آرامش، اولین شرط موفقیت

ملاک و معیارهای انتخاب آزمون های آزمایشی

سال سرنوشت ساز

چه کنیم که تابستان امسال را با شرایط آرمانی و مطلوب پشت سر بگذاریم؟

چند نکته مهم برای دانش آموزان عزیز یازدهم

برنامه مطالعاتی تابستان 

برنامه منطقی و منظم

و...

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود                           

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.

با آرزوی موفقیت و سربلندی در تمامی مراحل و آزمون های زندگی

امیدوارم سایه حق، سلامت تن، آرامش و موفقیت همواره، همراه زندگیتان باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: موفقیت یازدهم تابستان سال برنامه آزمون