تابستان دهم به یازدهم، آزمون های آزمایشی و کنکور

از چه سالی برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟ چگونه از کلاس دهم برای کنکور آماده شویم؟ اگر از پایه دهم برای کنکور شروع کنیم، دچار فرسودگی تحصیلی و خستگی نمی شویم؟ و...

به نام خدا

در قواعد اساسی در برنامه ریزی صحیح و اصولی و موفقیت در تحصیل: تابستان دهم به یازدهم، آزمون های آزمایشی و کنکور (pdf زیر) می خوانیم:

مهم ترین گام برای موفقیت در تحصیل و کنکور در پایه دهم

انتظارات از دانش آموزان پایه دهم

وظایف شما در تابستان سال دهم

کنکورهای آزمایشی و پایه دهم

چند نکته مهم: کلیدهای طلایی و قوانین موفقیت در تحصیل

آرامش، اولین شرط موفقیت

ملاک و معیارهای انتخاب آزمون های آزمایشی

سال های سرنوشت ساز

چه کنیم که تابستان امسال را با شرایط آرمانی و مطلوب پشت سر بگذاریم؟

برنامه مطالعاتی تابستان 

برنامه منطقی و منظم

از چه سالی برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟

چگونه از کلاس دهم برای کنکور آماده شویم؟

اگر از پایه دهم برای کنکور شروع کنیم، دچار فرسودگی تحصیلی و خستگی نمی شویم؟

و...

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود                           

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.

با آرزوی موفقیت و سربلندی در تمامی مراحل و آزمون های زندگی

امیدوارم سایه حق، سلامت تن، آرامش و موفقیت همواره، همراه زندگیتان باشد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دهم پایه دهم موفقیت موفقیت تحصیل کنکور برنامه تابستان