بهترین آزمون آزمایشی

کدام آزمون آزمایشی را باید انتخاب کنم؟ یا چگونه بهترین آزمون آزمایشی را انتخاب کنم؟ ملاک ها و معیار های انتخاب آزمون های آزمایشی چیست؟ و...

کنکورهای آزمایشی یک راه اشتباه است اما ما را راحت تر به هدف ، مقصود و منظورمان می رساند. امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم برگزاری کنکورهای آزمایشی به صورت وسیع و یک جریان آموزشی رایج در کشور مطرح است و این آزمون ها برای دانش آموزان در حکم بازی های تدارکاتی برای آمادگی جهت مسابقه اصلی یعنی کنکور سراسری است. پس مهم این است که با آگاهی (توجه ویژه به معیارهای انتخاب آزمون های آزمایشی) بهترین آزمون آزمایشی را انتخاب کنیم.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: موفقیت کنکور آزمون های آزمایشی