آشنایی با کنکور و تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲

با توجه به مصوبات جلسات شورای انقلاب فرهنگی، کنکور از سال ۱۴۰۲ دچار تحولات اساسی خواهد شد و این مدل برای کاهش اضطراب و حفظ آرامش داوطلبان طراحی شده است. نظام سنجش و پذیرش ترکیبی خواهد شد و تاثیر قطعی سوابق تحصیلی امتحانات نهایی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به تدریج از ۴۰ به ۶۰ درصد خواهد رسید. داوطلبان عزیز دغدغه نداشته باشید زیرا در روش جدید سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها، همواره سه محور عدالت آموزشی، کاهش اضطراب، استرس و دغدغه والدین و دانش آموزان و توجه به ماموریت‌های تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش همواره مورد تاکید بوده است.

تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به تدریج از 40 به 60 درصد خواهد رسید. (سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰درصد) امتحانات نهایی سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۲ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال دوازدهم ۵۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بر مبنای نمرات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: موفقیت کنکور تحصیل