موفقیت

افتخار

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۲۰:۵۷ کد : ۴۷ شروع دوباره
اگر دری بسته شود،  درهایی گشوده می شود. من شکوه آینده ام را در  فراروی خودمی بینم . پس هرگز خود را  با کسی مقایسه نمی کنم و  بر این باورم که توانایی اینکه ازهمه بالاتر روم را دارم من به خود افتخار می‌کنم . به آنچه که هستم و به آنچه که خواهم بود.

من انسان زیبای دیگری شده ام
 امروز تصمیم خود را گرفته ام 
و به این باور رسیده ام که
من می توانم انسان بزرگی 
شوم و دنیا را عوض کنم.
امروز من انسان  زیبای
 دیگری هستم .
پر از امید،قدرت و ایمان .
من قدرت فراوانی 
در خود احساس می کنم 
من خدا را درتمام ‌سلول های
‌بدن خود حس می کنم و او 
این قدرت را به من می دهد 
که به‌هر چه بخواهم برسم 
من به قدرت و توانایی های خود ایمان دارم.
من احساس قدرت، سرعت 
و حرکت می کنم .
به خود اعتماد دارم و 
موفق می شوم.
اعتماد به نفس من، 
مرا جذاب و محبوب می کند.
احساس من عالی است. احساس من 
عشق و توانمندی است. 
من فرشته زیبای درونم را
 از اسارت همه‌ زنجیرهای بدبینی، منفی نگری ودشمنی ، ناتوانی و ناامیدی آزاد کردم و کاملا رها هستم 
تا به هر آنچه که بخواهم برسم.
من تمام خستگی ها ،
ناکامی ها و ناامیدی های گذشته ام را رها می کنم 
تا افکار مثبت و سازنده 
آزادانه به ذهن من جاری شوند.
افکار جدید من شگفت انگیز و پر ثمرند با بخشش دیگران خود را از بند کینه‌ها و 
کدورت ها آزاد می کنم و 
آرام و رها می شوم.
بخشش هدیه ای است که 
به خود می دهم. 
در زندگی همیشه رخدادها مطابق تصورمن نیست.
لیکن من به روند زندگی اعتماد دارم که از من حمایت می کند 
و عالی ترین خیر و صلاحم را 
به من هدیه می کند.
اگر دری بسته شود، 
درهایی گشوده می شود.
من شکوه آینده ام را در 
فراروی خودمی بینم .
پس هرگز خود را 
با کسی مقایسه نمی کنم و 
بر این باورم که توانایی اینکه ازهمه بالاتر روم را دارم
من به خود افتخار می‌کنم .
به آنچه که هستم و به آنچه که خواهم بود.
من روز به روز به دانش و تخصص ‌خود اضافه می کنم و در جهت افزایش مهارت های مختلف خود گام برمی دارم. 
من از انسان های ‌موفق الگوبرداری 
می کنم.
و از حرف ها و تجربیات 
آدم های موفق استفاده می کنم.
پس برای هر موفقیتی که
‌کائنات برای من فراهم 
می کنند، شایستگی کامل دارم. 
از چه چیزی باید بترسم .
هیچ‌قدرتی وجود ندارد که 
سد راه من شود. 
به قدرت لایزال الهی توکل دارم.
به لطف او در امانم.
من انسان زیبای دیگری شده ام