من می توانم

خواستن، توانستن است

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۸ کد : ۴۱ شروع دوباره
نخواستن و ((نتوانستن)) نخستین پله های موفقیت هستند ،  

هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم.

و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می‌رسیم.

نخواستن و ((نتوانستن)) نخستین پله های موفقیت هستند ،  

اگر با پاک کن تلاش ((ن)) اول آن را پاک کنید!