بال پرواز

قدرت ذهن

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۳ کد : ۳۵ شروع دوباره
یک یوز پلنگ،  اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود   باز نمی تواند به پرواز درآید.

یک یوز پلنگ،
 اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود 
 باز نمی تواند به پرواز درآید.
 ولى ، یک گنجشک کوچک با کمترین سرعت هم پرواز 
می کند . زیرا براى پرواز نیاز به بال داریم؛ نه قدرت و سرعت!
بالِ پرواز ما انسان ها ، ذهن و باور ماست. موفقیت، هیچ ربطى به هیکل،
 زیبایى، جنسیت، قدرت، سن و سال، داخلى و خارجى بودن ندارد!
درصد موفقیت انسان ها بستگى به درصد استفاده از قدرت باور و ذهنشان دارد.