من می خواهم

موانع دروغین

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۷ کد : ۳۴ شروع دوباره
اگر بخواهید, هر دری را باز خواهید کرد؟  

استفاده از کلماتی نظیر :
نمی شود ، نمی توانم ، نمی گذارند ، امکان ندارد  و ... چون
سمی خطرناک قادرند روحیه ما را افسرده و تضعیف کنند.
بیائیم از امروز به خود قول دهیم که از بزبان آوردن
این نوع کلمات خود داری کنیم.
و 
درهای بسته زندگی را باز کنیم… 
درهای بسته عبارتند از:  
نمی توانم این کار را انجام دهم. 
برای انجام این کار پیر شده ام. 
مشغله ام خیلی زیاد است. 
اطلاع کافی در این باره ندارم و مرا جدی نمی گیرند و غیره.
این موانع دروغین را کنار بگذارید تا به فضیلت و کمال و سرور واقعی برسید.
تلاش خود را چندین برابر کنید و از وقت خود حداکثر استفاده را ببرید تا زندگی عادی و روزمره خود را دگرگون کنید.
اگر بخواهید, هر دری را باز خواهید کرد؟  
رمز موفقیت شروع کردن است…
موفقیت ها باتصمیم ها شروع می شوند زیرا تا تصمیمی اتخاذ نشود،تغییری در زندگی رخ نمی دهد…
تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگر شباهتی به گذشته ی ناکام شما ندارد و بدانید که:
فاصله ی رسیدن و نرسیدن فقط یک کلمه ی خواستن است؛
پس “بخواه”
کافیست که بخواهید تا به اهداف مورد علاقه ی خود برسید.
برایتان بهترین ها را آرزومندم…
از رفتن نترس،
حرکت کن.
وقتی که اولین قدم را برداری و 
شروع کنی 
خود مسیر راه را به
تو نشان می دهد...
یادمان نرود:
هیچگاه برای شروع دوباره 
دیر نیست.
خدا گوید:
شروع کن: یک قدم باتو
تمام گام های مانده اش با من.