من می توانم

شجاع، قوی و باهوش

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۳ کد : ۳۳ شروع دوباره
شما از آن چیزی که باور دارید، شجاع تر و  از آن چیزی که به نظر می رسید، قوی تر و  از آن چیزی که فکر می کنید، باهوش تر هستید.

عزیزانم: 
شما از آن چیزی که باور دارید، شجاع تر و 
از آن چیزی که به نظر می رسید، قوی تر و 
از آن چیزی که فکر می کنید، باهوش تر هستید.
پس عزیزم :
هر لحظه با خود تکرار کن: 
من می خواهم، 
من می توانم، 
من انجامش خواهم داد، 
من موفق خواهم شد.
با تمام وجود بگویید
که همه چیز در راه بهتر شدن و 
موفقیت من  پیش می رود.
پس چرا باید نگران باشم ؟
من خدا را دارم
همیشه امیدتان به خدا باشد
نه بندگانش...
چون امید بستن به غیر خدا
همچون خانه عنکبوت است:
سست،
شڪننده
و بی اعتبار.
خدا به تنهایی برایتان ڪافیست
در همه حال به او اعتماد ڪنید.
با آرزوی موفقیت و سربلندی در تمامی مراحل زندگی...