بذر امید

بذر امید

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۷ کد : ۳۲ شروع دوباره
فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ... صبح باشد یا شب ... بذرامید ؛ نه وقت می شناسد ، نه موقعیت ...

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ...
صبح باشد یا شب ... 
بذرامید ؛
نه وقت می شناسد ،
نه موقعیت ...
هر وقت بکاری ؛
شبیه لوبیای سحر آمیز ،
با اولین طلوع آفتاب خواستن ؛
جوانه می زند ...
و تا آسمان موفقیت و توانستن ،
اوج می گیرد ...
هرگز نا امید نباش ... !!!
نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛
به جان ریشه ی آرامش و خوشبختی ات ...
پس تا دیر نشده ،
بذر جادویی امیدت را بکار ،
و معجزه هایت را درو کن ... !