قله موفقیت

قله موفقیت

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۹ کد : ۳۱ شروع دوباره
برای رسیدن به " قله موفقیت " می بایست در زندگی سه کلمه را فراموش کرد :

برای رسیدن به 
" قله موفقیت "
می بایست در زندگی
 سه کلمه را فراموش کرد :
نمی توانم
نمی دانم
نمی شود
یعنی تو :
می توانی
می دانی
و می شود...