رمز موفقیت

رمز موفقیت

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۷ کد : ۳۰ شروع دوباره
رمز موفقیت ، شروع کردن است .

رمز موفقیت ، شروع کردن است.
موفقیت ها با تصمیم ها شروع می شوند زیرا تا تصمیمی اتخاذ نشود ، تغییری در زندگی رخ نمی دهد .
تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگر هیچ شباهتی به گذشته ی ناکام شما نداشته باشد و بدانید که :
فاصله ی نداشتن و داشتن
فقط خواستن است
پس خواهشا
 “بخواهید” !