شروع کن

شروع دوباره

۱۲ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۵ کد : ۲۳ شروع دوباره
یادمان نرود: هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست.

از رفتن نترس،

حرکت کن.

وقتی که اولین قدم را برداری و

شروع کنی

خود مسیر راه را به

تو نشان می دهد...

یادمان نرود:

هیچگاه برای شروع دوباره

دیر نیست.

خدا گوید:

شروع کن: یک قدم باتو

تمام گام های مانده اش با من.